1. Bendroji informacija
Mes, UAB Agro Etalon („įmonė“, „mes“, „mūsų“), tvarko tam tikrą informaciją apie asmenis, kurią surenka interneto svetainėje www.agroetalon.lt (toliau – „svetainė“). Tokią informaciją – kaip jūsų vardas, pavardė, amžius, IP adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pastabos ir žinutės (toliau – „Asmens duomenys“). Mes nenaudosime jūsų Asmens duomenų ir nesidalinsime jais su kitais, išskyrus tai, kaip išdėstyta žemiau. Jūs mums Asmens duomenis pateikiate savanoriškai. Jei nepateikiate tam tikros informacijos, mes negalime įgyvendinti kai kurių šiame pranešime nurodytų planų. Jūs bet kada turite teisę atšaukti sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo. Tai neturi įtakos iki sutikimo atšaukimo vykdomo duomenų tvarkymo teisėtumui. Bendrovė atsako už veiksmus, kuriuos ji atlieka su Jūsų Asmens duomenimis.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
Jūsų Asmens duomenis galime naudoti tokiems tikslams: • komunikacijai su jumis, pavyzdžiui, atsakyti į Jūsų užklausas ar pateikti papildomą informaciją, kurios Jūs prašote ar davėte sutikimą gauti; • mūsų rinkos, klientų, produktų analizei; • mūsų paslaugų analizei; • konkursams bei akcijoms organizuoti.

3. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Jūsų Asmens duomenys tvarkomi pagal: • Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6(1) straipsnio (a) punkto nuostatas (Jūsų sutikimas); ir • BDAR 6(1) straipsnio (f) punkto nuostatas (teisėti mūsų interesai). Mūsų teisėti interesai – tai mūsų produktų ir paslaugų kūrimas bei jų pardavimų skatinimas.

4. Asmens duomenų tvarkytojai
Mes atliksime tam tikras operacijas su Jūsų duomenimis. Tokie veiksmai gali būti duomenų organizavimas, keitimas ar pritaikymas, duomenų išgavimas ir naudojimas, duomenų atskleidimas pagal poreikį ir duomenų sujungimas, blokavimas, panaikinimas ar kiti panašūs veiksmai.

5. Asmens duomenų gavėjai
Jūsų asmens duomenys bus perduodami trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie mums teikia komunikacijos, IT, rinkodaros, elektroninio pašto pristatymo paslaugas, teisines konsultacijas ar kitas panašias paslaugas. Šioms trečiosioms šalims bus suteikti ar joms leista gauti tik tokius Asmens duomenis, kurie reikalingi mus aptarnaujant.

6. Asmens duomenų išsaugojimas
Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol jų reikia aukščiau išvardintiems planams įvykdyti. Jeigu bus inicijuojami teisminiai procesai, Asmens duomenys gali būti saugomi tol, kol baigsis toks procesas, įskaitant bet kokius potencialiai įmanomus apeliacinius laikotarpius, o vėliau Asmens duomenys bus panaikinti. Jei pagal teisės aktus būtina saugoti Asmens duomenis, mes laikysimės atitinkamų reikalavimų.

7. Reikalavimai, klausimai ir skundai
Norėdami gauti, taisyti, ištrinti savo Asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą arba siųsti užklausas apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, Jūs galite raštu pateikti prašymą įmonei UAB Agro Etalon elektroniniu paštu: shop@agroetalon.lt